IMG_6438.jpeg
PA KITE YON REPLIKASYON LApli SOU PARAD OU.
IMG-1118.JPG
Ranpli fòm sa a
JWENN YON SITASYON!

Mèsi pou soumèt!

Lakay
Asirans
 • Estrikti lakay ou

 • Depans pou ranplasman

 • Posesyon pèsonèl (jiska yon limit)

 • Depans k ap viv nan ka ta gen yon dezas

 • Responsablite

Pwoteksyon pwopriyetè kay la pa dwe difisil pou konprann. Yon debaz

Règleman Asirans Pwopriyetè Demen pral kouvri bagay sa yo:

Ou kapab ajoute politik siplemantè tankou:

 • Atik ki gen anpil valè / politik Floater

(sètadi Asirans Bijou)

 • Politik inondasyon

 • Règleman parapli (responsablite adisyonèl)

ASIRANS

ORÈ & KOTE
Kote

2500 Hollywood Blvd Suite 304

Hollywood, FL 33020

Tel: 954-589-1669

Selil: 954-394-5190

Faks: 954-589-1682

Imèl: Support@Eliteselectiongroup.com

Orè

Lendi - Vandredi

9:00 AM - 6:00 PM

Samdi

10:00 AM - 5:00 PM

Dimanch & Aswè sou Randevou

 • Asirans Machin Klasik - Machin klasik ou a se yon icon. Asire li byen.

 • RV ak Asirans Kay Mobil - Asirans Kay pou kay ou-sou-wout la.

 • Asirans bato ak bato - Pwoteksyon asirans pou kòmandan bato a.

 • Asirans oto - Jwenn kouvèti asirans lan dwa pou machin ou, kamyon, kamyonèt oswa

lòt machin yo.

 • Asirans Motosiklèt - Monte san danje epi asire motosiklèt ou.

 • ATV ak Motorsport Asirans - Règleman Asirans ki kouvri tout jwèt ou yo.

Pwoteksyon asirans ou bezwen lè w sou mouvman an:

Machin
Asirans
Asirans Biznis

Responsablite

(...)

Parapli Asirans

(...)

Asirans Responsablite Jeneral

(...)

Asirans revni biznis

(...)

Asirans Pwopriyete Komèsyal

(...)

Asirans Konpansasyon Travayè

(...)

Règleman Pwopriyetè Biznis (BOP)

(...)

Entèripsyon biznis

(...)

Asirans ti biznis

(...)

Direktè ak Ofisye Asirans (D&O)

IMG-1185.jpg
Lavi
Asirans

Asirans lavi se yon etap enpòtan nan planifikasyon pou lavni ou ak avni moun ou renmen yo.

 • Asirans tèm lavi bay pwoteksyon asirans lavi pou yon peryòd tan ki espesifye. Peryòd lavi pafwa dekapotab nan pwoteksyon pèmanan, bay ou ak fleksibilite jan bezwen ou chanje.

 • Asirans vi antye se yon fòm asirans vi pèmanan ki rete nan fòs pou tout lavi ou, bay prim yo peye jan sa espesifye nan politik la.

Asirans Sante
 • Asirans lavi inivèsèl se yon fòm asirans vi pèmanan ki karakterize pa prim fleksib li yo, kantite lajan fas ak estrikti prix degroupe. Eleman ekonomi an, prim yo ak benefis lanmò ka revize ak chanje pandan sikonstans yon moun ki gen kontra politik la chanje.

Asirans Dantè ak Vizyon

Obama Swen

(...)

Cobra

(...)

Asirans Gwoup

(...)

Medicare Advantage

(...)

Sipleman Medicare

IMG-8198-Original.jpg
IMG-0863.jpg